Ludea_logga

VÅRA MÅL

UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) är ett växande samhällsproblem och behovet för en lösning är stort i hela Sverige. Många inom UVAS-målgruppen har en hemmarsittarproblematik och/eller olika funktionsvariationer. Vår beprövade profilering med spel som motivationskraft gör oss attraktiva som ett komplement till andra stödinsatser som redan riktar till sig vår målgrupp. Vårt övergripande mål är att vi vill hjälpa individen vidare i livet genom stegförflyttning i form av olika personliga mål som att:


  • minska den upplevda ensamheten, våga lämna det egna hemmet
  • skapa bättre rutiner i vardagen för ökat välmående
  • påbörja en utbildning, eller läsa upp gamla betyg
  • hitta en praktikplats, eller ett jobb
  • möjligöra för personliga framsteg, som t.ex. att ta körkort eller lära sig spela ett instrument
  • ta steget att flytta hemifrån
  • få ett nytt perspektiv på ens framtid

VILL DU HA MER INFORMATION?

Klicka på någon av knapparna så tar de dig till mer information som är relevant för just dig.

DELTAGARE

Står du mellan skola och arbete? Har du kanske hoppat av skolan, eller förlorat motivationen att ta dig vidare i livet? Är spel något som du vänder dig till när saker känns jobbigt? 

Vi på Ludea vet att spel kan vara ett otroligt hjälpmedel för att hantera vardagen och vi tror att spelandet kan ge massor av bra skills och färdigheter. Det vi på Ludea kan erbjuda dig är en lugn och trygg plats där du kan träffa andra som förstår och delar din passion och där du får utrymme att växa. Vi hjälps åt att hitta dina starkaste sidor och se vad det skapar för möjligheter. Vi tar tillsammans fram en plan utifrån din situation och förutsättningar. Vi erbjuder också individuella stärkande samtal.


Vår verksamhet går till så att vi ses i lokal och spelar tillsammans, skapar tillsammans, kollar på klipp, spelar bräd och kortspel, har workshops, snackar spel eller bara hänger, beroende på vad som passar bäst. Du har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som genomförs. Vi har också digital verksamhet (som i skrivande stund är det vi fokuserar på till 100% på grund av corona-pandemin) där vi använder oss av Discord med olika spelkanaler, kreativa kanaler och streams.


Oavsett vilken typ av gamer du är eller vilken bakgrund du har så är du välkommen i vår verksamhet. Alla deltagares resor ser olika ut. Det är jätteroligt, för varje persons väg är så unik. Alla vägar är lika bra och är lika mycket värda, de är bara annorlunda.


NÄRSTÅENDE

Vi tar tillvara på din ungdoms kompetenser och vilja att utvecklas. Vårt mål är att deltagarna i Ludea får ett ökat självförtroende, bättre självkänsla och en djupare förståelse för vilka förmågor och kunskaper de har inom sig. Vi jobbar för en positiv utveckling hos deltagarna för att de ska komma närmare sina individuella mål och drömmar. Vi vill med vårt metodarbete möjliggöra för fler i UVAS-gruppen att bli en del av samhället. På det här viset möter vi ett samhällsproblem och höjer livskvalitén för vår målgrupp som historiskt sett är svåra att nå fram till med andra mer generella stödinsatser.


Vi använder ett individanpassat arbetssätt med social träning i fokus i inkluderande och trygga miljöer där vi bygger relationer och kommunicerar med deltagarna på ett sätt som de känner sig bekväma med. Hos oss är deltagarna med i individuella och gruppbaserade aktiviteter, och de kan även ha återkommande individuella stödsamtal med oss i personalen.

KOMMUN & YRKESVERKSAMMA

Är du intresserad av vår verksamhet? Jobbar du med UVAS?

Ludea erbjuder kommuner och andra aktörer inom social omsorg en tjänst som innefattar att starta upp och driva en verksamhet för UVAS med målsättningen att hjälpa dem att komma närmare samhället, öka deras välmående och arbeta mot att uppfylla deras individuella målsättningar.

Verksamheten består till stor del av spel - och dataspelsrelaterade aktiviteter och social träning i en trygg och motiverande miljö. I verksamheten ingår även individuella samtal, en kartläggning av deltagarnas förmågor och ett digitalt sammanhang där deltagarna kan träffas och spela tillsammans.


Kontakta oss gärna om du är intresserad av våra tjänster.


MER INFORMATION

Vad är en Game Leader?

Game Leader, eller GL förkortat, är en arbetsroll som skapades under Projekt Studio Ludum-tiden och som vi på Ludea använder och vidareutvecklar. Hos oss står arbetstiteln för alla som jobbar med deltagare inom vår verksamhet. En GL kan jobba med deltagare i helgrupp, i individuella aktiviteter eller i samtal och enskilda möten.

Alla våra GLs har ett gediget intresse för spel och spelkultur och har erfarenhet av att jobba med människor, speciellt ungdomar och personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi fokuserar på förebildsinspiration och alliansbyggande. En GLs mål är att varje deltagare ska känna sig sedd, respekterad och förstådd.