Ludea_logga

VÅR HISTORIA

Ludea är ett socialt företag som bygger vidare på det metodpaket som utvecklats inom forskningsprojektet Projekt Studio Ludum på Högskolan i Skövde

(2018-2021).


Projekt Studio Ludum var ett treårigt innovationsprojekt i form av en pilotstudie som vände sig till spel- och spelkulturintresserade unga individer (15-24 år) som varken arbetade eller studerade, eller de som var i en gråzon mellan studier och arbete. Syftet var att nyttja deras engagemang kring spelintresset för att motivera dem att göra klart sina studier eller på andra sätt ta sig närmare arbetsmarknaden.

Projekt Studio Ludum medfinansierades av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. I projektet samverkade Högskolan i Skövde med Skaraborgs kommunalförbund och kommunerna i Götene, Hjo, Skövde och Töreboda.


Ludea bildades för att ta tillvara på det goda genomslaget från Projekt Studio Ludum och för att skapa en positiv samhällsutveckling. Vår ambition är att hjälpa unga individer genom att engagera och motivera dem till en positiv utveckling.


Läs mer om Projekt Studio Ludum och ta del av projektets slutrapport, slutkonferens och utvärdering:

https://www.his.se/forskning/informationsteknologi/media-technology-and-culture/studio-ludum/

VÅR VÄRDEGRUND


Vi i Ludea strävar efter att vara inkluderande och mångfacetterade. Mångfald är en enorm styrka och vi jobbar aktivt för att skapa en socialt ansvarstagande arbetsplats. Vi tänker normkritiskt för att skapa en

arbetsmiljö där alla ska känna sig inkluderade. Vi lägger stor vikt vid kommunikation, respekt, och förståelse. 


Ludea praktiserar medveten konsumtion. Det vill säga att vi inte

köper in mer än vi behöver och brukar, och att vi tar med miljöaspekter i planeringen av inköp och aktiviteter. Vi försöker i så lång utsträckning som möjligt köpa varor som är närproducerade och/eller miljömärkta.VÅRA LEDORD


Respekt - Vår verksamhet bygger på ömsesidig respekt. Varje individ och deras intresse har ett värde och förjänar att bekräftas.

Frihet - Ludeas verksamhet kräver frihet, ingen ska tvingas till vår verksamhet utan viljan att vara med måste komma från deltagarna själva.

Kreativitet - Vi värdesätter kreativitet, både inom företaget och i verksamheten med våra deltagare.

VILKA ÄR VI?


Vårt team består av unga människor med varierande bakgrunder och kompetenser. Vi har arbetat tillsammans i innovationsprojektet Projekt Studio Ludum som forskningsassistenter på Högskolan i Skövde.

Inom vårt team har vi olika erfarenheter och kunskaper inom många arbetsområden och utbildningar, exempelvis HBTQ, normkritisk pedagogik, samtalstekniker, jämställdhet, juridik, motivationsdesign, neuropsykiatriska funktionsvariationer, barn- och ungdomsverksamhet, samt spelsutvecklingsutbildningarna på Högskolan i Skövde. 


Vi brinner alla för spel och spelkultur och våra arbetsmetoder möjliggörs av att vi använder vårt interesse och kunskap inom spel.

LAILA BULDUK

SEKRETERARE

Game leader och grafiker. Tidigare forskningsassistent på Projekt Studio Ludum.


Kan nås via mail:

laila.bulduk@ludea.se

Mobil:

076-023 49 90


SEBASTIAN KÄLLSTRÖM

ORDFÖRANDE

Game leader och motivationsdesigner. Tidigare forskningsassistent på Projekt Studio Ludum.


Kan nås via mail:

sebastian.kallstrom@ludea.se

Mobil:

076-022 87 39

SIMON PALMBLAD

KASSÖR

Game leader och musiker. Tidigare forskningsassistent på Projekt Studio Ludum.


Kan nås via mail:

simon.palmblad@ludea.se

Mobil:

076-026 66 10