Ludea_logga

HÄR FINNS STUDIO LUDUM


För att ta tillvara på det goda resultatet som uppstått under forskningsprojektet Projekt Studio Ludum på Högskolan i Skövde vidareutvecklar Ludea dessa arbetsmetoder och samarbetar med Skövde och Tibro för att driva Studio Ludum-verksamhet i båda kommunerna.


STUDIO LUDUM SKÖVDE

Som en samverkanskommun i Projekt Studio Ludum (drevs av Högskolan i Skövde)  startades Studio Ludum Skövde genom ett samarbete mellan Ludea och Arbetsmarknadsenheten i Skövde kommun. 


Från och med mars 2021 finns Studio Ludum Skövde för ungdomar (16-26) som är folkbokförda i Skövde.


Skövde

Kontaktcenter
0500 - 49 80 00
skovdekommun@skovde.se

STUDIO LUDUM
TIBRO

Året efter en riktigt lyckad uppstart med Skövde startade vi Studio Ludum Tibro tillsammans med Tibro Kompetenscenter.


Från och med april 2022 finns Studio Ludum Tibro för ungdomar (16-29) som är folkbokförda i Tibro.
Tibro

https://tibro.se/nyheter/2022/februari/studio-ludum-tibro/