Ludea_logga

(Hemsidan är under omkonstruktion och uppdateras löpande under 2024)

MED SPEL SOM MOTIVATIONSKRAFT

STUDIO LUDUM

Studio Ludum använder spel som motivationskraft för att hjälpa spelintresserade unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), eller som är i en gråzon mellan studier och arbete.

Vi riktar oss till ungdomar med ett spelintresse, i åldersspannet 16-29 år, som vill få till en förändring i sitt liv.


Deltagare i Studio Ludum träffar vår personal och andra deltagare IRL (på plats i fysiska lokaler) och digitalt.

Vi pratar, spelar, och umgås tillsammans för att skapa en motiverande och meningsfull gemenskap.

Utöver gruppaktiviteter så jobbar vi även individuellt med varje deltagare, genom kartläggningar, målsättningar och stöttande samtal.


Vårt mål är att deltagarna i Ludea får ett ökat självförtroende, bättre självkänsla och en djupare förståelse för vilka förmågor och kunskaper de har inom sig.


Vårt arbete med Studio Ludum bygger vidare på det metodpaket som utvecklats inom forskningsprojektet Projekt Studio Ludum på Högskolan i Skövde.

tjänster_transparant_lokal
tjänster_transparant_digitalt
tjänster_transparant_föreläsning

OM LUDEA

Ludea är ett socialt företag med demokratiska värderingar. Det innbär att huvudsyftet för företaget är att skapa en positiv social förändring i samhället. Det gör vi genom att använda spelens motiverande kraft för att nå ut till unga som står mellan studier och arbete, en målgrupp som ofta faller mellan stolarna.

Vi lägger stor vikt vid social och ekologisk hållbarhet. Värdegrunden vi står på är grundläggande för vår verksamhet.

unsplash