Ludea_logga

MED SPEL SOM MOTIVATIONSKRAFT


LUDEA & UVAS

Ludea använder spel som motivationskraft för att hjälpa spelintresserade unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), eller som är i en gråzon mellan studier och arbete. Vi tar till vara på och bekräftar deras passion för spel och spelkultur för stärka deras självförtroende och självkänsla, för att i sin tur hjälpa dem att nå sina individuella mål och att komma in i samhället.

Vårt mål är att deltagarna i Ludea får ett ökat självförtroende, bättre självkänsla och en djupare förståelse för vilka förmågor och kunskaper de har inom sig. Vi jobbar för en positiv utveckling hos deltagarna för att de ska komma närmare sina individuella mål och drömmar.


Ludea bygger vidare på det metodpaket som utvecklats inom forskningsprojektet Projekt Studio Ludum på Högskolan i Skövde.OM LUDEA

Ludea är ett socialt företag med demokratiska värderingar. Det innbär att huvudsyftet för företaget är att skapa en positiv social förändring i samhället. Det gör vi genom att använda spelens motiverande kraft för att nå ut till unga som står mellan studier och arbete, en målgrupp som ofta faller mellan stolarna.

Vi lägger stor vikt vid social och ekologisk hållbarhet. Värdegrunden vi står på är grundläggande för vår verksamhet.