Ludea_logga

LUDEA är en ekonomisk förening där socialt företagande och hållbarhet står i fokus.

OM LUDEA

Vi ger bättre förutsättningar i livet för spelintresserade unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) och vi arbetar aktivt för att skapa en bättre framtid för individen och samhället med hjälp av spelandets positiva motivationskraft.


Vi är ett team som består av människor med varierande bakgrunder och kompetenser, och vi använder våra metoder och kunskaper inom spel- och spelkultur för att skapa en förändring.

KUNSKAP OCH KOMPETENS


Här är exempel på områden som vi inom Ludea har kapacitet och erfarenhet av att arbeta med:

🎲
Verksamhet med ungdomar och unga vuxna👑
Coachning🎇
Neuropsykiatriska funktionsvariationer


Motivationsdesign
🌈
HBTQI🗣
Samtalstekniker
🔬
Spelforskning

🎮
Spelutveckling

Jämställdhet🧭
Kartläggning av kompetenser och kunskaper

VÅR HISTORIA

Ludea är ett socialt företag som bygger vidare på det metodpaket som utvecklats inom forskningsprojektet Projekt Studio Ludum på Högskolan i Skövde (2018-2021).

Studio Ludum som koncept togs fram på Högskolan i Skövde i “Projekt Studio Ludum” (2018-2021) och riktade sig till fyra kommuner i Skaraborg (Götene, Hjo, Skövde, och Töreboda). Syftet med forskningsprojektet var att undersöka ifall spel- och spelkultur kunde användas som motivationskraft för att hjälpa spelintresserade individer i målgruppen UVAS. Målet var att ungdomarna som befann sig i en gråzon mellan studier och arbete skulle få stärkt självförtroende och motiveras till att nå sina individuella mål - till exempel: att göra klart sina studier eller på annat sätt ta sig närmare arbetsmarknaden.
Läs mer om Projekt Studio Ludum och ta del av projektets slutrapport, slutkonferens och utvärdering.Ludea bildades 2021 av fyra forskningsassistenter från projektet för att ta bygga vidare på genomslaget och resultaten från Projekt Studio Ludum och fortsätta skapa positiv

Läs mer om Projekt Studio Ludum och ta del av projektets slutrapport, slutkonferens och utvärdering:

https://www.his.se/forskning/informationsteknologi/media-technology-and-culture/studio-ludum/

VILKA ÄR VI?


Vårt team består av unga människor med varierande bakgrunder och kompetenser. Vi har arbetat tillsammans i innovationsprojektet Projekt Studio Ludum som forskningsassistenter på Högskolan i Skövde.

Inom vårt team har vi olika erfarenheter och kunskaper inom många arbetsområden och utbildningar, exempelvis HBTQ, normkritisk pedagogik, samtalstekniker, jämställdhet, motivationsdesign, neuropsykiatriska funktionsvariationer, barn- och ungdomsverksamhet, samt spelsutvecklingsutbildningarna på Högskolan i Skövde. 


Vi brinner alla för spel och spelkultur och våra arbetsmetoder möjliggörs av att vi använder vårt interesse och kunskap inom spel.

VÅR PERSONAL


LAILA BULDUK

SEKRETERARE

Styrelsemedlem, Game Leader och grafiker. Tidigare forskningsassistent på Projekt Studio Ludum.

Kan nås via mail:

laila.bulduk@ludea.se


SEBASTIAN KÄLLSTRÖM

ORDFÖRANDE

Styrelsemedlem, Game Leader och motivationsdesigner. Tidigare forskningsassistent på Projekt Studio Ludum.

Kan nås via mail:

sebastian.kallstrom@ludea.se

Mobil:

076-022 87 39

SIMON PALMBLAD

KASSÖR

Styrelsemedlem, Game Leader och musiker. Tidigare forskningsassistent på Projekt Studio Ludum.

Kan nås via mail:

simon.palmblad@ludea.se

Mobil:

076-026 66 10