Ludea_logga

LUDEAS KONCEPT


Ludeas koncept bygger på ett ingå i ett samarbete med kommuner och andra aktörer inom social omsorg för att upprätta och driva en verksamhet som tar emot spelintresserade UVAS-deltagare med målet att stärka och stötta dem att nå sina individuella mål. 


Samarbetspartnern finansierar vårt arbete, och assisterar i processen att bidra med deltagare till verksamheten. Ludea arbetar med och träffar deltagarna i en verksamhet anpassad efter samarbetspartners behov och önskemål, där målet är att hjälpa ungdomarna att bli en del av samhället.


I LOKAL

Ludeas verksamhet är flexibel och vi vill arbeta nära deltagarna ute i lokaler i deras hemkommuner. I den fysiska verksamheten i lokal så träffar vi våra deltagare och gör olika aktiviteter som anspelar på deltagarnas intressen.
Vi erbjuder en trygg social plats där deltagare får en chans att knyta kontakter, lära sig nya saker, och ha det trevligt.

DIGITAL

Ludeas verksamhet existerar även i en digital form där vi använder oss av chatt, röstsamtal, och video för kommunikation med våra deltagare. Den digitala verksamheten speglar vad vi gör i den fysiska verksamhetsformen med spelrelaterade aktiviteter och andra projekt som bygger på deltagarnas intressen.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

FÖRELÄSNINGAR

Informationsinsatser som sprider kunskap om alla de positiva aspekterna av spel och spelande ligger oss varmt om hjärtat. Vi ser det som en stärkande samhällsnytta att utöka kunskapen inom spel och spelkultur för närstående, yrkesverksamma, och alla andra instanser som kretsar kring våra deltagare.

Med vår praktiska erfarenhet och akademiska kunskap inom spel som motivationskraft så är vi en kraft i framtidsutvecklingen att räkna med.